همایش نگار

ساختار همایش

رئيس همايش
آقاي جبار جلیلیان
دبير كميته علمي
آقاي محمد علی حسن زاده
دبير كميته اجرايي
آقاي حسین آزارشي
دبير كميته مالي
آقاي جبار جليليان
مسئول دبيرخانه همايش
آقاي سید جواد موسوي
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )