همایش نگار

محورهای همایش


• مزایا و روش های بهینه سازی حمل و نقل بین وجهی
• چالش ها و موانع فراروی حمل و نقل بین وجهی در ایران
• جایگاه حمل و نقل ترکیبی در سیاست گذاری های کلان حمل و نقلی کشور
• شبکه های حمل و نقلی برون مرزی و تاثیر آنها بر ارتقاء حمل و نقل بین وجهی
• راههای ارتباطی پسکرانه و حمل و نقل بین وجهی
• نقش فورواردرها,اپراتورهای حمل و نقل چندوجهی و خطوط کشتیرانی در حمل و نقل بین وجهی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )